Proizvodi u webshopu

Partneri sajta

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Facebook Like Box

Registraciona nalepnica
Poslednje ažurirano petak, 04 maj 2012 12:31

Podatke su preuzete iz:
PRAVILNIK O REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA
("Službeni glasnik RS", broj 69/2010, 101/2010, 53/2011)

Za vozilo koje je upisano u jedinstveni registar vozila, izdaje se registraciona nalepnica.

Registraciona nalepnica se postavlja na motorno vozilo sa vetrobranskim staklom, sa unutrašnje strane, na desnom donjem delu vetrobranskog stakla.

Registraciona nalepnica se postavlja na moped i laki tricikl na ravni deo vozila kod uređaja za osvetljavanje, a na motocikl, teški tricikl, laki četvorocikl i teški četvorocikl spolja na vetrobransko staklo (ako ga ima) ili na ravnom delu vozila kod uređaja za osvetljavanje.

Na priključno vozilo i priključnom vozilu za traktor, registraciona nalepnica se postavlja spolja, na levoj polovini zadnje strane na vidnom mestu.

Na traktorima i radnim mašinama sa kabinom, registraciona nalepnica postavlja se sa unutrašnje strane na desnom donjem delu vetrobranskog stakla.

Na traktorima i radnim mašinama bez kabine, registraciona nalepnica postavlja se na levoj polovini zadnje strane na vidnom mestu.

Na motokultivatorima, registraciona nalepnica postavlja se na levoj polovini zadnje strane priključnog vozila koje vuče motokultivator na vidnom mestu.

Ako je saobraćajna dozvola ili registraciona nalepnica dotrajala ili oštećena, vlasnik vozila podnosi organu koji je izvršio registraciju vozila zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole odnosno registracione nalepnice, a dotrajala saobraćajna dozvola odnosno registraciona nalepnica oduzima se i uništava.

Zahtev za izdavanje registracione nalepnice može da podnese i evidentirani korisnik vozila.

Uputstvo za postavljanje registracione nalepnice u PDF formatu.

Uputstvo za skidanje registracione nalepnice u PDF formatu.

Uputsva su preuzeta sa sajta MUP-a.

Registracona nalepnica za unutršnju upotrebu

Registraciona nalepnica pravougaonog je oblika, višeslojne strukture, vidljiva u dnevnim i noćnim uslovima, samouništavajuća pri pokušaju uklanjanja, dimenzija 80 h 60 mm sa samolepljivim kontrolnim odsečkom.

Registraciona nalepnica za unutrašnju upotrebu sadrži: gore levo, na plavom polju belim slovima latiničnim pismom ispisanu međunarodnu oznaku Republike Srbije "SRB", u prvom redu, ispod holografski izvedene linije koja predstavlja granicu gornjeg dela nalepnice sa siluetama automobila, nalazi se tekst "Republika Srbija" ispisan srpskim jezikom, ćiriličkim pismom, a u drugom redu nalazi se tekst "Ministarstvo unutrašnjih poslova" ispisan srpskim jezikom, ćiriličkim pismom, u središnjem delu nalepnice je prostor u koji se upisuje oznaka registarskog područja, štit na kome je krst između četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta, registarski broj vozila, u narednom redu je datum isteka važenja registracije, dole levo horizontalno orijentisan nalazi se naziv "REGISTRACIONA NALEPNICA" ispisan srpskim jezikom, ćiriličkim pismom izveden u holografskoj tehnici iznad koga je desetocifreni kontrolni broj. Ostali vidljivi elementi izvedeni holografskom tehnikom su: dole levo, paralelan vertikalnoj ivici nalepnice tekst "REPUBLIKA SRBIJA" ispisan srpskim jezikom, ćiriličkim pismom, sredina levo oznaka Republike Srbije "SRB" I štit na kome je krst između četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta oko kojih se u koncentričnim krugovima širi tekst "REPUBLIKA SRBIJA" srpskim jezikom, ćiriličkim pismom.

Gore desno nalazi se u holografskoj tehnici izveden grb Republike Srbije. Paralelno gornjoj ivici se nalaze siluete automobila, paralelno donjoj ivici je stilizovani prikaz kolovoza. U sredini dole nalazi se deo sigurnosnog pečata izveden u formi namenskog hologramskog pečata čija se druga polovina nalazi na kontrolnom odsečku. Razdvajanje kontrolnog odsečka od nalepnice vrši se tokom procesa izdavanja registracione nalepnice. Holografski deo nalepnice je dimenzije 80 h 60 mm.

Oznaka registarskog područja na nalepnici iz stava 2. ovog člana ispisuje se i na ćiriličkom pismu ispod štita koji je u sastavu registarske oznake.

Registracona nalepnica za spoljnu upotrebu

Registraciona nalepnica za spoljnu upotrebu sadrži: gore levo, na plavom polju belim slovima latiničnim pismom ispisanu međunarodnu oznaku Republike Srbije "SRB", u prvom redu, iznad holografski izvedene linije koja predstavlja granicu gornjeg dela nalepnice sa siluetama motora I traktora, nalazi se tekst "Republika Srbija" ispisan srpskim jezikom, ćiriličkim pismom, a u drugom redu nalazi se tekst "Ministarstvo unutrašnjih poslova" ispisan srpskim jezikom ćiriličkim pismom, u središnjem delu je prostor u koji se upisuje oznaka registarskog područja, štit na kome je krst između četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta, registarski broj vozila, u narednom redu je datum isteka važenja registracije, dole levo horizontalno orijentisan nalazi se naziv "REGISTRACIONA NALEPNICA" ispisan srpskim jezikom ćiriličkim pismom izveden u holografskoj tehnici iznad koga je desetocifreni kontrolni broj. Ostali vidljivi elementi izvedeni holografskom tehnikom su: dole levo, paralelan vertikalnoj ivici nalepnice tekst "REPUBLIKA SRBIJA" ispisan srpskim jezikom ćiriličkim pismom, sredina levo oznaka Republike Srbije "SRB" I štit na kome je krst između četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta oko kojih se u koncentričnim krugovima širi tekst "REPUBLIKA SRBIJA" srpskim jezikom ćiriličkim pismom.

Gore desno nalazi se u holografskoj tehnici izveden grb Republike Srbije. Paralelno gornjoj ivici nalaze se siluete motora i traktora, paralelno donjoj ivici je prikaz kolovoza. U sredini dole nalazi se deo sigurnosnog pečata izveden u formi namenskog  ologramskog pečata čija se druga polovina nalazi na kontrolnom odsečku. Razdvajanje kontrolnog odsečka od nalepnice vrši se tokom procesa izdavanja registracione nalepnice. Holografski deo nalepnice je dimenzije 60 h 40 mm. Ostali deo nalepnice do punog formata 80 h 60 mm je transparentan.

Oznaka registarskog područja na nalepnici iz stava 4. ovog člana ispisuje se i na ćiriličkom pismu ispod štita koji je u sastavu registarske oznake.

 

Prijavite se


Vaša korpa

Prikaži korpu
Vaša korpa je trenutno prazna.

pretražite...

Anketa

Šta mislite o našem sajtu?